Okända ättlingar
Annallisa

 

 

"Okända" ättlingar 1991.

 

Följande har kommit fram efter släktträffen

 

Odd

Odd var gift 2 gånger. Det första giftet ingicks när han var stationerad i V Tyskland på 50-talet.

Hustrun, Käthe Helene Linder var född i Tyskland men flyttade till Sverige efter skildsmässan

tillsammans med sonen Michael Linder.

 

 

Agnes

Hon hade två söner före äktenskapet med Per Olof Åhlen.

Far till båda sönerna är Carl Anton Cyrén polis i Gävle där Agnes var hushållerska.

Han har skriftligt påtagit sig faderskapet för barnen.

 

Gösta finns med i bland ättlingarna i tavlan från 1991

Uppgifter om en andra son Gunnar Linder har hållits "hemlig"

 

Gunnar har 2 söner Christer och Lars Linder.