Östanbjörka
Annallisa

 

Östanbjörka

En by i Grangärde socken väster om Ludvika där många Barkströmare och Andersöner bodde.

Karl Johan som nämns nedan är Annalisas farfar. Han var född Barkström men tog sig

senare namnet Linder.

Anna Lisa som nämns nedan är Annalisas farmor.

 

Skrolla på dokumentet för att få fram alla sidor